KRAVKA, Jan. Analýza rytmů a proměna místa: Náplavka Rašínovo nábřeží. Praha, 2020. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra obecné antropologie. Vedoucí práce Zandlová, Markéta.
Uložit do Citace PRO