VYMLÁTILOVÁ, Anna. Access to sexual healthcare is a feminist issue: Analysis of queer- friendliness and accessibility of STI testing clinics in Berlin, Germany. Praha, 2020. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra genderových studií. Vedoucí práce Sokolová, Věra.
Uložit do Citace PRO