GÖBLOVÁ, Rebeka. Role of exosomes and ectosomes in Trichomonas vaginalis virulence. Praha, 2020. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologie. Vedoucí práce Tachezy, Jan.
Uložit do Citace PRO