BURDÍK, Michal. Monitorování serverů zapojených do výpočetního GRIDu. 2008. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra softwarového inženýrství. Vedoucí práce Chudoba, Jiří.
Uložit do Citace PRO