HIDASOVÁ, Denisa. Asymmetric Tandem Lithium Amide Conjugate Addition/Radical Reactions and Their Application in the Total Synthesis of Natural Products. Praha, 2019. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra organické chemie. Vedoucí práce Jahn, Ullrich.
Uložit do Citace PRO