ČERVENKOV, Daniel. Study of CP-violation at the Belle experiment. Praha, 2020. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav částicové a jaderné fyziky. Vedoucí práce Doležal, Zdeněk.
Uložit do Citace PRO