VÍŠOVÁ, Ivana. The study on interactions of functional surfaces with biological systems. Praha, 2021. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Vedoucí práce Lísalová, Hana.
Uložit do Citace PRO