ŠAFRÁNKOVÁ, Martina. 3A analýza školní aktivity s důrazem na prvky projektové výuky. Praha, 2021. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra chemie a didaktiky chemie. Vedoucí práce Rusek, Martin.
Uložit do Citace PRO