KOSTÍKOVÁ, Katarína. Studium vlivu povrchově aktivních látek na parametry polymerních nanočástic. Diplomová práce, vedoucí Holas, Ondřej. Hradec Králové: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické technologie.
Uložit do Citace PRO