VACULÍK, Jan. Komparace aplikovaných politik a přístupů ve vybraných amerických městech v kontextu městské kriminality. Praha, 2021. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra politologie. Vedoucí práce Dopieralla, Jakub.
Uložit do Citace PRO