ŠPAČKOVÁ, Ivana. The Diffusion of the Circular Economy Awareness Across the World. Praha, 2021. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mezinárodních vztahů. Vedoucí práce Parízek, Michal.
Uložit do Citace PRO