BARTOŠOVÁ, Jarmila. Chemostratigrafie. 2008. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Oddělení paleontologie (zrušeno). Vedoucí práce Kraft, Petr.
Uložit do Citace PRO