ANTOŠOVÁ, Barbora. Význam konexinů Cx46 a Cx50 v oční čočce a jejich role v kataraktogenezi. 2008. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena). Vedoucí práce Kozmík, Zbyněk.
Uložit do Citace PRO