ANDRIANTSARAZO, Erica. Vývoj rytmických dovedností dětí na hranici předškolního a školního věku. Bakalářská práce, vedoucí Kmentová, Milena. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy.
Uložit do Citace PRO