BEŇA, Lukáš. Význam hodnot v díle Alberta Schweitzera a jeho odkaz v environmentální osvětě neziskového sektoru ČR. Praha, 2021. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Katedra systematické teologie a filosofie. Vedoucí práce Šmejdová, Barbora.
Uložit do Citace PRO