KUZMIČOVÁ, Anežka. Literární teorie Umberta Eca a minimalistický narativ. 2007. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistiky. Vedoucí práce Bílek, Petr.
Uložit do Citace PRO