MĚKOTOVÁ, Tereza. Orientalism and the Orient: Representing the East in H. Rider Haggard's novel She. Bakalářská práce, vedoucí Nováková, Soňa. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav anglofonních literatur a kultur.
Uložit do Citace PRO