VRBOVÁ, Klára. Správa konkursní podstaty. 2007. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského práva. Vedoucí práce Smolík, Petr.
Uložit do Citace PRO