ŠKÚCI, Ivan. Korelace intrakraniálního tlaku a dalších vyšetřovaných parametrů u kontuzí mozku. Plzeň, 2007. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Neurochirurgická klinika. Vedoucí práce Choc, Milan.
Uložit do Citace PRO