KŘÍŽOVÁ, Petra. Návrh příručky pro rodiče zaměřené na integraci dětí s postižením do mateřské školy. Praha, 2008. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociální práce. Vedoucí práce Vodáčková, Daniela.
Uložit do Citace PRO