KOMÁRKOVÁ, Lenka. Change point problém pro cenzorovaná data. Praha, 2008. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Uložit do Citace PRO