RICHTER, Jaroslav. Webové stránky určené pro výuku funkcí na střední škole. Praha, 2008. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky matematiky.
Uložit do Citace PRO