KOLÁŘOVÁ, Jana. Resuscitační péče a monitorování pacientů s těžkým poraněním mozku. Hradec Králové, 2008. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd. Vedoucí práce Kudláčková, Zděnka.
Uložit do Citace PRO