BRZÁKOVÁ, Lucie. Stanovení tumorových markerů a jejich význam v klinické praxi. Hradec Králové, 2008. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra biochemických věd. Vedoucí práce Dršata, Jaroslav.
Uložit do Citace PRO