JAKŠ, Jan. Komparativní analýza lidských pohybových vzorů chůze a vytrvalostního běhu v evoluci člověka. Praha, 2021. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studií. Vedoucí práce Vančata, Václav.
Uložit do Citace PRO