SUCHÁ, Lucie. Hipoterapie - ovlivnění řídících funkcí CNS u pacientů s Parkinsonovou chorobou. 2008. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Fyziologie. Vedoucí práce Kohlíková, Eva.
Uložit do Citace PRO