NOVÁKOVÁ, Magdalena. Co dáme na nástěnku?. Praha, 2017. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy. Vedoucí práce Kafková, Helena.
Uložit do Citace PRO