BEDNAŘÍKOVÁ, Lenka. A BEHAVIOURAL STUDY OF CAPTIVE WESTERN LOWLAND GORILLA (GORILLA GORILLA GORILLA) AT BRISTOL ZOOLOGICAL GARDENS - SOCIAL BEHAVIOUR / RELATIONSHIPS WITHIN A SOCIAL GROUP. Praha, 2008. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra obecné antropologie. Vedoucí práce Vančatová, Marina.
Uložit do Citace PRO