KŘIVKOVÁ, Šárka. Studium vazebnosti receptorově specifických peptidů na plasmatické bílkoviny. Diplomová práce, vedoucí Lázníček, Milan. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmakologie a toxikologie.
Uložit do Citace PRO