BŘEZINOVÁ, Helena. Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky Hanse Christiana Andersena: mezi romantismem a modernitou. 2018. Habilitační práce.
Uložit do Citace PRO