TOMIS, Adam. Plnění základních informačních povinností českými obchodními společnostmi. Praha, 2008. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedoucí práce Richter, Tomáš.
Uložit do Citace PRO