DUDR, Karel. Český kulturní diskurs v období třetí Československé republiky. Praha, 2022. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění. Vedoucí práce Klimešová, Marie.
Uložit do Citace PRO