DOLÍNKOVÁ, Kateřina. Příčiny a důsledky rozdělení Irského ostrova. Praha, 2022. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav politologie. Vedoucí práce Štefek, Martin.
Uložit do Citace PRO