KOLÁŘOVÁ, Kateřina. Vliv barokní kultury na městské prostředí. České Budějovice v 17. a první polovině 18. století. Praha, 2022. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu. Vedoucí práce Mikulec, Jiří.
Uložit do Citace PRO