ÜRGE, Tomáš. Problematika nádorů ledvin u nemocných v terminální fázi ledvinneho selhání. 2008. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Klinika urologická. Vedoucí práce Hora, Milan.
Uložit do Citace PRO