ZAVŘEL, Viktor. Pojem objektu v Husserlově fenomenologii a jeho předobraz v klasické antické metafyzice. Praha, 2022. Dizertační práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Doktorský program Německá a francouzská filosofie. Vedoucí práce Benyovszky, Ladislav.
Uložit do Citace PRO