FOCKO, Lubomír. Skončení pracovního poměru. Praha, 2008. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Vedoucí práce Kalenská, Marie.
Uložit do Citace PRO