NOVÁKOVÁ, Lucie. Využití cyklistiky dětmi na základní škole. 2008. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Sporty v přírodě. Vedoucí práce Šafránek, Jiří.
Uložit do Citace PRO