KAHOUNOVÁ, Anna. Morální dimenze transformace zdravotnictví. Praha, 2008. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích. Vedoucí práce Haškovcová, Helena.
Uložit do Citace PRO