HORČIČKOVÁ, Radka. Dluhové poradenství v občanských poradnách: současnost a návrhy pro další rozvoj. Praha, 2009. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra sociální práce. Vedoucí práce Holda, Dalibor.
Uložit do Citace PRO