HOREJŠOVÁ, Jiřina. Pragmatická a stylistická analýza slavnostních projevů na svatbách. Diplomová práce, vedoucí Janovec, Ladislav. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a katedra české literatury.
Uložit do Citace PRO