HLAVÁČ, Martin. Útoky pomocí postranních kanálů. Praha, 2009. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra algebry.
Uložit do Citace PRO