MÍROVSKÝ, Jiří. Netgraph-A Tool for Searching in the Prague Dependency Treebank 2.0. Praha, 2008. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky.
Uložit do Citace PRO