AL HAMATIOVÁ, Arwa. Reklama v arabských médiích. Rigorózní práce, vedoucí Ondráš, František. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra Blízkého východu.
Uložit do Citace PRO