KILIÁN, Jan. Mělník za třicetileté války. 2008. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin. Vedoucí práce Maur, Eduard.
Uložit do Citace PRO