VOPĚNKOVÁ, Tereza. Dobré mravy a veřejný pořádek jako limity autonomie vůle v občanském právu. 2017. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského práva. Vedoucí práce Dvořák, Jan.
Uložit do Citace PRO