PÁVKOVÁ, Karolína. Komparativní analýza evropských vzdělávacích programů (jako inspirace pro jazykové vzdělávání společenskovědními tématy). Diplomová práce, vedoucí Vališová, Alena. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky.
Uložit do Citace PRO