BALÁŽOVÁ, Eva. Přístup k problematice vstupu dítěte do základní školy v mezinárodní škole podle britského národního kurikula. Praha, 2009. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra primární pedagogiky. Vedoucí práce Kropáčková, Jana.
Uložit do Citace PRO