HUSPEKOVÁ, Markéta. Historický vývoj mediální didaktiky a její rozsah v České republice. Diplomová práce, vedoucí Wolák, Radim. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií.
Uložit do Citace PRO