LEBEDOVÁ, Martina. Squatting jako součást životního stylu části mladé generace. Praha, 2009. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky. Vedoucí práce Lorenzová, Jitka.
Uložit do Citace PRO